Salg

Salg er ingen ny vitenskap. Likevel ser vi at salgsorganisasjoner og selgere ofte bommer på grunnleggende salgsferdigheter; førsteinntrykk, behovsanalyse og lukking av salg (closing). Mange selgere er kun ekspeditører og ikke selgere.

En god selger kjenner til den kraften som ligger i et godt førsteinntrykk. En god selger vet hvor viktig det er å bygge relasjoner til kunden for at kunden skal komme tilbake. En god selger har høy kompetanse på sitt fagfelt. En god selger spør om ordren!

Det er store muligheter for forbedring av resultatene, dersom selgernes ferdigheter blir styrket. En selger må være litt "psykolog" og forstå hvordan andre mennesker reagerer. Samtidig er en dyktig selger god på kommunikasjon. Vi vet at mennesker kjøper mennesker. Med andre ord, den relasjonen selgeren klarer å bygge opp med sine kunder, er meget verdifull. Selgerne trenger kompetanse om hvordan tilpasse seg sin kunde og hvordan lytte til kundens behov, hver gang og hele tiden. Dette er ferdigheter som må trenes. iforkant skreddersyr treningen for selgere basert på kunnskap om bransjen, kunden og kundens behov.

Ta kontakt med iforkant for et uforpliktende møte om salgstrening.