Ledelse

Hva er ledelse?
Hva er din lederstil?
Hva ønsker du å oppnå som leder?
Hvordan vil du at dine medarbeidere oppfatter deg?
Hva slags leder vil du være?
Hva vil du gjøre for å komme dit du vil?

Bedrifter som lykkes har ledere som tør være i forkant. De er trent til å være i forkant. De krever mer av seg selv enn det andre forventer av dem. Og de krever også mer av medarbeiderne sine. En god leder bryr seg om sine medarbeidere og vet hvor viktig det er å rose. En dyktig leder sørger også for å gi sine medarbeidere ro og trygghet. Gode ledere snakker godt med sine medarbeidere og forstår at ledelse er å lykkes gjennom andre. Gjennom skreddersydde treningsopplegg kan iforkant hjelpe bedrifter til å utvikle dyktige ledere som tør prate med sine ansatte, ta de riktige beslutningene, være en veiviser, men likevel ta individuelle hensyn og utvikle lojale og motiverte medarbeidere. Involvering og egenaktivitet er en selvfølge. Endringen må komme innenfra den enkelte og være motivert av et eget ønske om forandring. Treningen er modulbasert og arbeidet som gjøres mellom modulene er meget viktig for resultatet.

Ta kontakt med iforkant for et uforpliktende møte om lederutvikling.