Kommunikasjon

Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») har betydninger som «å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med» og er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon mellom personer.(Wikipedia)

Kommunikasjon er alt – alt er kommunikasjon. Kroppspråk, tonefall og ord er menneskets viktigste virkemidler i kommunikasjon med andre. Hvis ikke vi "sier" det samme med alle virkemidlene, er det kroppspråket som "vinner". Vi oppfatter det vi ser, ikke det vi hører. I enhver sammenheng der mennesker møtes foregår det kommunikasjon. Vi opplever misforståelser i de fleste av dem. Hjemme, på jobben eller blant venner. Hvorfor? Budskapet vårt er ikke tydelig nok Vi bruker ord som tåkelegger det vi egentlig vil si fordi vi er usikre. Vi bruker fremmedord som andre ikke forstår betydningen av. Hvis vi er utydelige slipper vi også å bli stilt til ansvar for det vi sier. Mange velger å la være å si noe. Ønsker du å bli bedre på kommunikasjon med kunder, venner eller familie? Ønsker du å utvikle ferdighetene dine i forhandlinger, møteledelse eller presentasjonsteknikk?

iforkant leverer det du måtte ønske av trening innenfor disse temaene. Det å være god på kommunikasjon er noe alle mennesker har behov for. Som leder, medarbeider, far eller mor. Entydig og klar kommunikasjon vil spare oss for mange misforståelser og mye unødig arbeid.

iforkant leverer skreddersydde kurs og treninger i kommunikasjonsteknikk.

Ta kontakt med iforkant for et uforpliktende møte om kommunikasjonstrening.