Alle mennesker og organisa-
sjoner endrer seg hele tiden. Spørsmålet er derfor hvordan vi takler dette og om vi klarer å ligge i forkant. Da blir endringen enklere å forholde seg til. I praksis betyr dette at skal du lære noe nytt, må du være villig til å endre deg. Og for å lære noe nytt må du trene.

iforkant hjelper bedrifter og personer med endring i enhver form.